Lidmaatschap

Lidmaatschap: slechts 27,50 euro

U bent lid van Culturele Vereniging De Kijkdoos voor een bedrag van € 27,50 per kalenderjaar. Meer schenken mag natuurlijk ook! De Kijkdoos is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw bijdrage binnen de wettelijke grenzen fiscaal aftrekbaar is.

Wat biedt het lidmaatschap?

 • Leden van de vereniging hebben – met een huisgenoot of introducé – gratis (of met korting) toegang tot de exposities, de lezingen, de concerten en excursies. Alleen voor speciale, extra activiteiten kan een bijdrage gevraagd worden.
 • Voor iedere tentoonstelling ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. U kunt de kunstenaars ontmoeten.
 • Als u tijdens een tentoonstelling een kunstwerk koopt, krijgt u als lid 10% korting.
 • Wilt u betrokken zijn bij de organisatie en zelf actief zijn binnen deze vereniging van kunstliefhebbers? Dat kan. De Kijkdoos werkt met vrijwilligers, die graag hun interesse omzetten in daden. Bovendien staat het bestuur altijd open voor ideeën van leden.

Ja, ik word lid van Culturele Vereniging De Kijkdoos

  Ik maak

  over, na ontvangst van de contributienota,

  naar bankrekening NL58 RABO 0387 0908 00 t.n.v. De Kijkdoos te Bennekom.

  Naam

  Straat + nr.

  PC + Plaats

  Telefoon

  E-mail

  Bericht

  Op dit lidmaatschapsformulier is het Privacy Statement van Culturele Vereniging De Kijkdoos van toepassing.
  Door de verzending van dit aanmeldingsformulier geef ik toestemming voor de verwerking van mijn gegevens voor normaal gebruik binnen de Vereniging. Ik ga ermee akkoord dat foto’s die gemaakt worden tijdens een expositie of evenement, waarop ik voorkom, door De Kijkdoos op onze Kijkdoos website, De Kijkdoos Facebookpagina of een krant gepubliceerd kunnen worden.

  Lidmaatschap opzeggen

  U kunt uw lidmaatschap per mail opzeggen bij de secretaris van De Kijkdoos, secretaris@dekijkdoosbennekom.nl. U kunt ook een opzeggingsbrief schrijven aan de secretaris (Hazenhoeve 70, 6721 LB Bennekom).
  Wilt u a.u.b. vermelden: uw naam en voorletters, evenals uw adresgegevens.
  Na opzegging eindigt uw lidmaatschap op 31 december van het betreffende jaar waarin u opzegt.